کرامت اخلاقی

کرامت اخلاقی

admin
0

منشور کرامت اخلاق IZSFمقدمه
ورزش سنتی زورخانه، ورزش ارزش هاست. این ورزش سنتی در تاریخ چند هزار ساله خود، نقش مهمی را در نیرومندی و کسب آمادگی های جسمی و روحی  واخلاقی مردم ایفا کرده است.  زورخانه، خانه نیرومندی، پرورش روحیه سخاوت، جوانمردی، آیین همت، لذت بردن از تلاش وفعالیت ،میهن دوستی ، هنر و ادب  دوستی است. ورزش زورخانه ای میراثی فرهنگی و معنوی و منبع خوبی برای توسعه ورزش های همگانی  وارزش های اخلاقی می باشد. حضور ورزش های زورخانه ای در عرصه های بین المللی مورد استقبال جوانان بسیاری از کشورها واقع شده است. بسیاری از کشورها از ورزش های زورخانه ای در مسیر پیشرفت اجتماعی و فرهنگی جوامع خود استقبال و تصدیق کرده اند که این ورزش می تواند در توسعه و بهزیستی فرهنگی ، اجتماعی  واخلاقی بشر امروز نقش موثری داشته باشد. 
ورزش زورخانه از منظرعلوم  تربیت بدنی وورزش عناصر اصلی مربوط به تندرستی سلامت (قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی تنفسی، انعطاف پذیری و ترکیب بدنی) و آمادگی جسمانی وابسته به مهارت (سرعت، چابکی، توان، سرعت عمل، تعادل و هماهنگی) است .
واز منظر تربیت اخلاقی در بین ورزش ها ورزشی است ممتاز. اساسا در ساختار این ورزش ارزش ها ومنش پهلوانی،چون ، گفتار خوب ،کردارخوب ،پندار خوب ، احترام به دیگران ،دوستی ،برادری ،تلاش ، تعالی ، همبستگی ، همدردی  ، پرورش روحیه جوانمردی  میهن دوستی و،هنر وادب دوستی  نهادینه می باشد 
کمیته فراملی کردن ورزش باستانی زورخانه در سال 1380 ایجاد و بر آن مبنا فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای، IZSF، در تاریخ 20 مهر ماه 1383در تهران، محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد. این فدراسیون به اهتمام سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و حمایت فدراسیون جهانی ورزش همگانی ،TAFISA ،به ریاست مرحوم زنده یاد پروفسور یورگن پالم و حمایت نمایندگانی از 22 کشور جهان ایجاد شده است. IZSF هم اکنون با برگزاری رویدادهای منطقه ای، قارهای و جهانی و همچنین دوره های آموزشی در جهت بسط و توسعه ورزش، سلامتی و فرهنگ در پنج قاره جهان می کوشد. IZSF در کشور سوییس به شماره4 -020.6.001.197 و در تهران به شماره 22959 ثبت شده است. IZSF عضوفدراسیون بین المللی ورزش همگانی TAFISA و بسیاری از سازمان های فرهنگی ورزشی بین المللی می باشد.   ورزش زورخانه در سال 2010 به عنوان میراث معنوی به ثبت یونسکو رسیده است 
این منشور اخلاقی به تایید هیات اجرایی ومجمع عمومی IZSF  رسید  وموافقت کردند تا قوانین و مقررات  اخلاقی ورعایت  ارزش ها وشئون پهلوانی را در چارچوب فعالیت های IZSF    به شرح زیر   محترم شمرده شودالف) شان، مقام و پهلوانی 
1.    احترام به خود ودیگران نیاز بنیادی و اصلی زندگی اجتماعی  واز ارزش های پهلوانی و جنبش المپیزم است.
2.    رفتار تبعیض آمیز بین شرکت کنندگان بخاطر نژاد، جنسیت، حزب، مذهب، ایده فلسفی و سیاسی، وضعیت خانوادگی مجاز نمی باشد.
3.    هیچ گونه عمل تبعیض آمیزی برابر اعمال و یا ایده های شرکت کنندگان قابل قبول نخواهد بود. 
4.    انجام دوپینگ  خلاف شان ومقام پهلوانی است ودر تمامی مراحل ممنوع می باشد. دستورالعمل کمپین جهانی آنتی دوپینگ WADA و جنبش المپیک به شدت نظارت می شود.
5.    هرگونه رفتار ناشایست بر علیه شرکت کنندگان، کادر اداری و کارمندان خلاف شان ومقام پهلوانی است وممنوع می باشد.
6.    کمیته برگزاری  مسابقات  مسابقات موظف است برای حفظ شان ورزشکاران و کادر اداری، شرایط امن، سلامتی در طی اقامتشان را که در مقررات و شرایط برنامه به توافق رسیده، تضمین نماید، همچنین مراقبت های پزشکی فیزیکی و روانی نیز اعمال می شود.

 

ب) درستی و صداقت وکمال
1.    دست اندرکاران IZSF و دیگر نمایندگانش چه مستقیم و چه غیر مستقیم نباید هرگونه وجه، کمیسیون، مزایا و یا خدمات پنهانی را به هر شکل در رابطه با کمیته مسابقات تقاضا کنند، قبول کنند و یا پیشنهاد بدهند.
2.    تنها هدایا با ارزش بسیار کم، که با آیین بومی همراه باشد، ممکن است به عنوان تشکر یا دوستی با دست اندرکاران IZSF ارائه شود و یا مورد قبول واقع شود.
3.    میزبانی که به کادر و دست اندرکاران و همراهان IZSF ارائه می شود، نباید از حد استاندارد کشور میزبان تجاوز کند.
4.    دست اندرکاران IZSF از نزاع بین کمیته هایی که به آنها تعلق دارند و دیگر کمیته ها باید اجتناب کنند. اگر چنین نزاعی رخ داد، دست اندرکاران مطلع شده از این اختلاف، کمیته اجرایی IZSF را برای گرفتن تصمیمات لازم، مطلع می کنند.
5.    دست اندرکاران IZSF باید ماموریت هایشان را سخت کوشانه و با دقت انجام دهند. آنها باید از اعمالی که به شهرت و اعتبار IZSF صدمه می زند، اجتناب کنند.
6.    دست اندرکاران IZSF نباید با شرکت ها و کسانی که اعمالشان ناسازگار با اصول اساسنامه، مقررات و این دستورالعمل IZSF است، در ارتباط باشند.
7.    اعضای هیئت رییسه و یا فدراسیون های ملی نباید وکالت در رای گیری بدهند و یا قبول کنند.


ج) منابع
1.    منابع و وسایل در اختیار IZSF تنها برای ورزش های زورخانه ای و هماهنگی های لازم و مرتبط به کار می رود.
2.    درآمد و مخارج دست اندرکاران IZSF باید در دفترچه حساب ایشان در راستای مقررات چاپ شود. آنها با یک حساب مستقل تابع ممیزی دفاتر حسابداری و بازرسی می باشند.
3.    دست اندرکاران IZSF اعتبار کمک و همکاری برای گسترش و ترغیب مسابقات قاره ای و جهانی در سرتاسر جهان را از طریق رسانه ها، اسپانسرها، شرکا و دیگر کمک های ارائه شده به رویدادهای ورزشی، تشخیص می دهند. اگرچه اعمالشان باید همیشه موافق با قوانین و مقررات ورزش های زورخانه ای و اصولی باشد که در اساسنامه، قوانین و مقررات و این دستورالعمل وجود دارد. آنها نباید با یک موسسه ورزشی غیر مجاز همکاری کنند. سازماندهی و برگزاری مسابقات تنها مربوط به IZSF می باشد.

 

د) کاندیداتوری
فدراسیون های ملی که نامزد برگزاری مسابقه ای هستند، الزامات مشخص شده در مقررات برگزاری و برنامه شرایط منتشر شده از سوی  IZSF را به شدت محترم می شمارند. فدراسیون های ملی که متقاضی برگزاری مسابقه ای هستند باید از واگذاری کمیته برگزاری به طرف سوم با هدف دریافت مزایای مالی و سیاسی اجتناب کنند. چرا که چنیت اعمالی با قوانین سازمان و جدول شرایط سازگار نیست.

 

ه) ارتباط با شهر ها
1.    دست اندرکاران IZSF سعی می کنند تا رابطه سازگار و هماهنگی با شهر ها در قبول اصل عام گرایی و سیاست بی طرفی در مسابقات، برقرار کنند. به علاوه، روحیه انسانیت، برادری، و احترام به افراد که الهام شده ازمنش پهلوانی وارزش های ورزشی جنبش المپیزم ورزش است، مقامات کشورها را مستلزم می کند تا شهر ها، جایی که مسابقات در آن برگزار می شود، را مجاب کنند تا به شدت اساسنامه IZSF، مقررات سازمان و جدول تعهدات و این دستورالعمل را محترم بشمارند.
2.    دست اندرکاران IZSF آزادند تا در اجتماعات شهرهایی که به آنها تعلق دارند، شرکت کنند. به هر حال نمی توانند اعمالی را با ایده هایی مخالف اصول و مقررات تعریف شده اساسنامه یا این دستورالعمل، اجرا کنند. 
3.    دست اندرکاران IZSF مراقبند تا محافظت کنند از محیط زیست در طول رویدادهایی که سازمان دهی می کنند. آنها موظفند در چارچوب مسابقات، به استانداردهای کلی که در زمینه حفاظت از محیط زیست وجود دارد احترام بگذارند.

 

و) رازداری
دست اندرکاران IZSF اطلاعات محرمانه را افشا نمی کنند. با افشا کردن اطلاعات نباید توقع به دست آوردن سود و منافع شخصی را داشت و نباید به جهت اسیب به اعتبار شخص و یا سازمانی باشد.

 

ز) اجرایی کردن امور
1.    تمامی دست اندرکاران IZSF در اجرای اصول و قوانین تعریف شده در اساسنامه ، مقررات و این دستورالعمل IZSF توجه می کنند. 
2.    دست اندرکاران IZSF در صورت نقض این دستورالعمل به کمیسیون اخلاق فراخوانده می شوند.
3.    کمیسیون اخلاق گزارش سالیانه ای را به رییس و هیئت اجرایی IZSF در اجرای این دستورالعمل ارائه می دهد. که نقض قوانین را متذکر می شود. پیشنهاداتی را در خصوص تحریم و مجازات کسانی که این دستورالعمل را نقض کرده اند به کمیته اجرایی IZSF ارائه می دهد.
4.    در صورت بروز ابها م  وهر گونه اختلاف نظر نهاد حقوقی اجرای این دستورالعمل را روشن می کند. 
      

دیدگاه خود را ثبت کنید