انتصاب دبیر کمیته ارتباطات و تبلیغات فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی و پهلوانی

انتصاب دبیر کمیته ارتباطات و تبلیغات فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی و پهلوانی

daftar
0

با حکم رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی  IZSF دبیر کمیته ارتباطات و تبلیغات برگزیده شد

به گزارش روابط عمومی، محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی(  IZSF) محمدعلی بجنوردی را به عنوان دبیر کمیته ارتباطات و تبلیغات این فدراسیون منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

 جناب آقای محمد علی بجنوردی

نظر به سوابق ارزشمند جنابعالی در اجرا ماده 39 اساسنامه IZSF بنا به پیشنهاد رئیس کمیته فنی به موجب این حکم جنابعالی به مدت دو سال به عنوان «رئیس گروه مسابقات کمیته فنی» فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی IZSF منصوب می‌نمایم.                                         

امیدوارم با استعانت از درگاه ایزد منان در به کارگیری تمام توان تجربی و تخصصی  در کمک به تحقق اهداف فدراسیون موفق و موید باشید.

دیدگاه خود را ثبت کنید