روز خبرنگار مبارک

روز خبرنگار مبارک

به گزارش روابط عمومي فدراسيون بين المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني، خبرنگاری فقط یک شغل نیست، بلکه حرفه‌ای آمیخته به عشق و تلاشی مقدس است که رشد و ارتقای امید به ساختن فرداهای روشن‌تر را نوید می‌دهد.

۱۷ مرداد روز خبرنگار مبارک

دیدگاه خود را ثبت کنید