آشنایی با عضلات درگیر در حرکت میل‌گیری

آشنایی با عضلات درگیر در حرکت میل‌گیری

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، در حرکت میل عضلات درگیر عبارتند از:عضله دو سر بازویی ،عضلات گرداننده مچ و ساعد عضلات خم کننده مچ و انگشتان عضله بازویی قدامی ،عضله سه سر بازوو سه گوش آرنجی عضلات سینه ای کوچک و بزرگ ،عضله ذوزنقه‌ای و عضلات زیر بغل دو سر بازویی هستند. تاثیر میل در این عضلات موجب هماهنگی اعصاب با عضلات و افزایش سرعت انتقال است .میل باید به اندازه توانایی هر کس انتخاب و استفاده از میل های سنگین منع می گردد و چه بسا که میلهای خیلی سنگین موجب پاره شدن تاندون‌های کتف شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید