باکو 2017

چهارمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در تاریخ 12 تا 22 ماه می 2017 در باکو برگزار خواهد شد.

لینک مسابقات :

 https://www.baku2017.com/en/p/zurkhaneh

https://www.baku2017.com/en