مقالات

گـود مقـدس زورخـانـه

admin
جابر عناصری- بنیاد زورخانه بر اساس فتوت و جوانمردی است و ورزش باستانی در ایران بعد از اسلام به تصوف آمیخته شده و این طبقه از ورزشکاران به سابقه جوانمردی که خوی جبلی پهلوانان ایرانی است
دنباله مطلب
5

زورخانه ورزشی بی نظیر

admin
آنیتا گوش - دریافتم که در زورخانه ارزش های اخلاقی مانند صداقت، خضوع و فروتنی و فداکاری تقویت می شوند. در دوره باستان، پهلوانان حافظ ارزش های اخلاقی و معنوی بودند
دنباله مطلب
1

جستاری درباره آیین جوانمردی

admin
محسن ذاکری- اندیشه، فتوت، قانونی اخلاقی و اجتماعی بود که توسط آزادان به اجرا درمی‌آمد. این طبقه، از جنگجویان و زمین داران کوچکی تشکیل می‌شد که در کسوت امیران و فرماندهان به خدمت مشغول بودند.
دنباله مطلب
3

کُشتی بستن و کُشتی گرفتن

admin
هایده صیرفی- در کتاب چَم کُشتی از متون فارسی میانه که تنها متن پازند آن به جای مانده درباره ی دلیل کشتی بستن چنین آمده است : کشتی بستن نشانه ی مرز میان دو بخش بالایی و زیرین بدن است
دنباله مطلب
0

ورزش های زورخانه ای و سلامت

admin
علیرضا حساس رودسری- فعالیت های افزایش دهنده استقامت قلبی تنفسی، قدرت عضلات، انعطاف بدنی، استقامت عضلانی و حرکات تعادلی از جمله دیگر فاکتورهای دخیل در افزایش سطح سلامت می باشند
دنباله مطلب
0